ابزار جدید UAT EMMC ISP VERSION:1.01 معرفی شد

ابزار جدید UAT EMMC ISP معرفی شد

NEW TOOLS eMMC ISP MODULE Version 1.01 ابزار جدید UAT EMMC ISP معرفی شد . تیم UNI ANDROID TOOL  نسخه ی اول از ابزار ISP MODULE را برای...

ادامه مطلب